Hội nghị tập huấn cho các HTX, doanh nghiệp tham gia Sàn thương mại điện tử

blog

Link nguồn SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG : https://sonongnghiep.haiduong.gov.vn/Article/_v8DQlMJ9_E@/%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-t%E1%BA%ADp-hu%E1%BA%A5n-tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn-cho-c%C3%A1c-htx-doanh-nghi%E1%BB%87p-c%C3%B3-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-ocop-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-tham-gia-s%C3%A0n-th%C6%B0%C6%A1ng-m.html

 

Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương: Tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho các HTX, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP đăng ký tham gia Sàn thương mại điện tử.

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Chi Cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Digital Kingdom tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho các HTX, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP đăng ký tham gia Sàn thương mại điện tử. Cùng tham dự hội nghị tập huấn có đại diện các Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.  
 


Tại hội nghị, Ông Vũ Hồ Vũ - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Digital Kingdom đã trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn các HTX, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP của thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành các nội dung liên quan đến việc đăng ký tài khoản người dùng và quy trình đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 


Trong thời gian tới, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, nhằm phát triển quảng bá, thương mại sản phẩm sản xuất và chế biến của các HTX, tổ hợp tác và các doanh nghiệp trong chuỗi liên kết. Là cơ sở để xây dựng hệ sinh thái thông minh cho lĩnh vực nông nghiệp trên nền tảng công nghệ chuyển đổi số, hỗ trợ sản xuất, quản lý hàng hóa và chuỗi cung ứng, cũng như hoạt động thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp.

 

DGK

 

---------------------------------------------------------------

Thông tin liên hệ tư vấn:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIGITAL KINGDOM

Phone : (+84) 907 265 583

Email : info@dgk.vn

Website : https://dgk.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/DigitalGlobalKingdom

 

CHUYÊN MỤC THẢO LUẬN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trao đổi thông tin, tài liệu, dự án về các hoạt động chuyển đổi số của Việt Nam và Quốc tế
Cập nhật các công nghệ, nền tảng, kỹ năng chuyển đổi số hữu ích...

THAM GIA THẢO LUẬN
(+84) 902 561 183