GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Dịch Vụ Dự Phòng Thảm Họa Số

DGK Cloud DR là giải pháp dự phòng, khôi phục hạ tầng, dữ liệu kể khi xảy ra thảm họa thiên nhiên hoặc do con người gây ra

Dịch Vụ Quản Trị Hệ Thống

DGK Systems administration service là giải pháp phối hợp giữa các Chuyên gia của DGK và các phần mềm chuyên dụng, thực hiện các công việc giám sát quản lý hệ thống chuyên nghiệp thay khách hàng.

Dịch Vụ Điện Toán Đám Mây

Dịch vụ DGK Cloud Server được thiết kế để thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số cho đơn vị của bạn

Dịch vụ cho thuê Blockchain ~ APIs

DGK BLOCKCHAIN HUB là nền tảng thông minh (platforms) giúp ứng dụng Blockchain vào các hệ thống dịch vụ của bạn bằng APIs

Dịch Vụ Đám Mây Riêng

Dịch Vụ DGK Virtual Private Cloud (DGK VPC) là một hệ thống đám mây riêng biệt, an toàn cho chuyển đổi số

Dịch vụ Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng bằng Blockchain

2VN là hệ thống truy xuất nguồn gốc chất lượng chuỗi cung ứng áp dụng công nghệ hiện đại phù hợp đa lĩnh vực và tiêu chuẩn Quốc Tế (FAO, GSI, TCVN...)

Dịch Vụ Đám Mây Chuyên Dụng

DGK Dedicated Private Cloud (DGK DPC) là dịch vụ điện toán đám mây triển khai riêng biệt, nhanh chóng trên hạ tầng chuyên dụng của DGK Cloud

CHUYÊN MỤC THẢO LUẬN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trao đổi thông tin, tài liệu, dự án về các hoạt động chuyển đổi số của Việt Nam và Quốc tế
Cập nhật các công nghệ, nền tảng, kỹ năng chuyển đổi số hữu ích...

THAM GIA THẢO LUẬN
(+84) 902 561 183