Điện thoại:  0907 265 583

Email:  [email protected]

DGK Hệ sinh thái phục vụ chuyển đổi số cho tổ chức nhà nước và doanh nghiệp (DDTE)

DGKs Digital Transformation Ecosystem (DDTE) - Là hệ sinh thái ứng dụng các công nghệ lõi của DGK, giúp khách hàng nhanh chóng xác định đúng những cơ hội số, tạo ra các mô hình kinh doanh mới, nâng cao khả năng chủ động định hướng tương lai và trở thành người dẫn đầu trong các lĩnh vực số.

 Hãy liên hệ với các Chuyên gia của DGK để giúp Tổ chức (Doanh nghiệp) của bạn xây dựng thành công những lộ trình chuyển đổi số chuyên biệt, toàn diện và chi tiết tạo ra các giá trị "chuyển đổi" hiệu quả, minh bạch.

DGK Hệ sinh thái phục vụ chuyển đổi số cho tổ chức nhà nước và doanh nghiệp (DDTE)
Các giải pháp của DGK
Khách hàng DGK
d none
Bước 1: Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Triển Khai
Bước 1: Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Triển Khai

Xác định mục tiêu, lập tiến độ, ghi nhật ký hàng ngày. Bao gồm cả việc lập bảng tiến độ chi tiết và phân bổ nguồn lực cần thiết (nhân lực và thiết bị).

Bước 2: Thực Hiện Giám Sát Chặt Chẽ
Bước 2: Thực Hiện Giám Sát Chặt Chẽ

Theo dõi tiến độ, chất lượng qua nhật ký giám sát, đồng thời kiểm tra đảm bảo mọi yêu cầu về mặt chất lượng được thực hiện đúng cam kết.

Bước 3: Kiểm Soát Chất Lượng Và Thực Hiện Công Việc
Bước 3: Kiểm Soát Chất Lượng Và Thực Hiện Công Việc

Áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thực hiện kiểm tra và bàn giao sản phẩm, thiết bị theo yêu cầu. Bao gồm cả việc xác định yêu cầu, phát triển và kiểm thử sản phẩm của dự án.

Bước 4: Đào Tạo Và Hỗ Trợ
Bước 4: Đào Tạo Và Hỗ Trợ

Tổ chức đào tạo và cung cấp hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối, đảm bảo họ có thể sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả.

Bước 5: Báo Cáo, Phối Hợp Và Nghiệm Thu
Bước 5: Báo Cáo, Phối Hợp Và Nghiệm Thu

Cập nhật tiến độ, chất lượng cho chủ đầu tư và phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề, đề xuất nghiệm thu và thực hiện các yêu cầu còn lại của hợp đồng.

Bước 6: Thực Hiện Kiểm Thử Và Vận Hành Thử
Bước 6: Thực Hiện Kiểm Thử Và Vận Hành Thử

Kiểm tra chất lượng, khối lượng và tính năng hoạt động của sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ trước khi tiến hành nghiệm thu.

Bước 7: Nghiệm Thu, Bàn Giao Và Chuyển Giao Tài Liệu
Bước 7: Nghiệm Thu, Bàn Giao Và Chuyển Giao Tài Liệu

Đánh giá toàn diện để xác nhận sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng, khối lượng, và tiến hành bàn giao sản phẩm cùng với tất cả tài liệu liên quan như hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật và quy trình bảo trì, đảm bảo người dùng cuối có đủ thông tin và hỗ trợ cần thiết để vận hành sản phẩm một cách hiệu quả.

Hình ảnh One In All
Tư vấn chuyển đổi số Doanh nghiệp & Hợp tác xã
  1. Tối ưu hoá quản trị nội bộ, chuỗi cung ứng
  2. Cải tiến hoạt động sản xuất, thương mạ
  3. Nâng cao trải nghiệm cho khách hàng
  4. Ứng dụng Công nghệ cao, số hoá dữ liệu
  5. Xây dựng đội nhân lực số chất lượng cao
  6. Phát triển mô hình Kinh tế số hiệu quả
Chuyển đổi số cho các Tổ Chức & Đơn vị
  1. Chính Phủ Số
  2. Kinh Tế Số
  3. Xã Hội Số
  4. Nền Tảng Số
  5. Hạ Tầng Số
  6. Dữ Liệu Số
  7. Liên kết kinh tế xã hội số
  8. Liên kết dữ liệu số đa lĩnh vực
Cung cấp dịch vụ CNTT & Internet vạn vật (Iot)
  1. Dịch vụ Blockchain (Chuỗi khối)
  2. Dịch vụ NFT (Định danh tài sản số)
  3. Dịch vụ AI (Trí Tuệ Nhân Tạo)
  4. Dịch vụ Chuyển đổi số (DDTE)
  5. Dịch vụ Bản đồ số chuyên đề
  6. Dịch vụ Chống giả bằng Blockchain
  7. Dịch vụ Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng
  8. Thiết kế, lập trình Website
  9. Thiết kế, lập trình ứng dụng di động (Android, iOS)
  10. Thiết kế, sản xuất thiết bị (Iot) (internet vạn vật)
Cung cấp Hạ tầng lưu trữ (Bigdata) & An ninh mạng
  1. Hệ thống dữ liệu lớn (Bigdata)
  2. Máy huấn luyện Trí tuệ nhân tạo (AI)
  3. Hạ tầng mạng lưới chuỗi khối (Blockchain)
  4. Hạ tầng lưu trữ dữ liệu (CloudServer)
  5. Quản lý vận hành hạ tầng, an ninh mạng
  6. Thi công thiết kế DataCenter (trung tâm dữ liệu)
Dịch vụ Tài chính số & Kinh tế số tiêu thụ sản phẩm
 • DGK cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai các hoạt động phát triển nguồn tài chính tại Việt Nam và Quốc Tế phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế sản xuất cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã. Đồng thời liên kết tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, minh bạch được tạo ra từ hệ thống Chuyển Đổi Số một cách bền vững

Hình ảnh One In All

Liên Hệ Tư Vấn

Thông tin của quý khách được bảo mật và mã hóa bằng công nghệ Blockchain